Foto: Marte Vold

Janne-Camilla Lyster Skjønnhet I-X

Til grunn for Skjønnhet I-X ligger et partitur som består av ti koreografiske dikt – dikt som kan leses både som poesi og dans. Partituret vil bli omskapt gjennom dansernes og pianistens lesning og praksis, ved at de etablerer et sensorisk forhold til teksten.
Tid og lys, bevegelse og lyd veves sammen i en syklus hvor enkelhet, fortrolighet og forgjengelighet danner mønstre og teksturer – med en presisjon som åpner for det man ikke kan forestille seg.
Prosjektet har røtter i den såkalte New York-skolen som vokste frem på 1950- og 60-tallet. Den besto av en gruppe komponister, musikere, billedkunstnere, performancekunstnere, koreografer og dansere som bidro til utvidelse av det tradisjonelle kunstbegrepet gjennom å finne nye måter å samarbeide og skape verk på – og John Cage ble ansett som en slags ”manager” for gruppen. Partiturer bestående av eksperimentell notasjon i form av f. eks. grafiske symboler eller tekstinstruksjoner, kalt «open form scores», ble utviklet, og utøveren fikk en utvidet rolle idet det ikke fantes én, men snarere et uendelig antall mulige interpretasjoner av partituret. Å jobbe på denne måten krever mot, tillit og nysgjerrighet av både koreograf og utøver.
Med seg i prosjektet Skjønnhet I-X har Lyster pianisten Ellen Ugelvik, beskrevet som en av samtidsmusikkens viktigste utøvere, og syv fremstående dansere.
+ Les mer 

Medvirkende:
Janne-Camilla Lyster, Kunstnerisk ansvarlig, Koreografisk partitur
Karen Lynne Bjerknesli, Danser / Interpretasjon
Catharina Vehre Gresslien, Danser / Interpretasjon
Ingrid Haakstad, Danser / Interpretasjon
Anne Oortwijn, Danser / Interpretasjon
Torunn Robstad, Danser / Interpretasjon
Guro Nagelhus Schia, Danser / Interpretasjon
Cecilie Lindeman Steen, Danser / Interpretasjon
Ellen Ugelvik, Klaver / Interpretasjon
Thomas Schaup, Dramaturg
Kathrine Tolo, Kostymedesign


Vis tidligere forestillinger