PraxisOslo Lørdagspraxis #4: Caroline W. Nesse og Camilla Myhre- KROM

KROM-metoden gir deltakere i alle aldre grunnleggende verktøy for å skape, utøve, oppleve og reflektere over kunst med kroppen i rommet. Metoden bygger på koreografiske verktøy og en koreografisk tenkning og kan være relevant for alle som jobber med scenekunst, bevegelse og undervisning å ta del i.

En rekke ulike prosjekter og forestillinger ved Rom for Dans springer ut av KROM-metoden.
KROM som metode og kunstproduksjon har til nå møtt mer enn 4000 barn og unge i skoleverket. I disse prosjektene blir elevenes egne valg og uttrykk en del av kunstverket, og dialog og refleksjon viktige verktøy.
Vis tidligere forestillinger