Lisa Colette Bysheim Karen Eide Bøen Malin Vangsnes Mirjam Dorthea Berg Claudia Micheli Roskva Yasmin Andersen Kathrine Patry Maria Adeline Bjorvand Moments of collective performativity

Moments of collective performativity er en gruppeimprovisasjon bestående av frilansdansere i Bergen i samarbeid med en musiker. Sammen skal de eksperimentere og undersøke hvordan de forholder seg til hverandre, hvordan de spiller på lag, støtter hverandres ideer og skape bilder. Et eksperiment der et publikum er tilstede i ´øyeblikkskomposisjon´.

- collective ear, other bodies, practice, repeating, following, solo, receiving, listening, remembering, (de)constructing -

Medvirkende:
Roskva Yasmin Andersen, Danser
Mirjam Dorthea Berg, Danser
Maria Adeline Bjorvand, Danser
Karen Eide Bøen, Danser
Lisa Colette Bysheim, Danser
Claudia Micheli, Danser
Kathrine Patry, Danser
Malin Vangsnes, Danser
Rudi Valdersnes, Musikk, Musiker


Vis tidligere forestillinger