Foto: Tale Hendnes

Dansens Hus Oslo Koreografilaboratoriet 2019

Multi-bill

Mass

© Rina Rosenqvist

I Mass undersøkes vestlig ravekultur gjennom moderne historie, ved å se på hendelsen eller myten om en uforklarlig danse epidemi i Strasbourg på 1500-tallet. Gjennom stykket iscenesettes både en sosial og kulturell kropp. Det skapes et spenningsfelt mellom det koreograferte og stilistiske mot det rå og umiddelbare som er iboende i klubbkulturen og gruppens kraft blir synlig.


Medvirkende:
Rina Rosenqvist, Koreograf, Medskapende danser
Erlend Auestad Danielsen, Medskapende danser
Even Eileraas, Medskapende danser
Emilie Marie Karlsen, Medskapende danser
Magdalene Solli, Medskapende danser

Influence

© Toby DeeDaran

Influence vil ta for seg brorskap og hvordan dynamikken i vennskap utvikler seg over tid. Gjennom hip-hop som språk viser Deedaran presisjon, sterk musikalitet og imponerende sans for detaljer i sitt koreografiske arbeid. Tematikken vennskap speiles i konstellasjonen og det profesjonelle arbeidet og uttrykket blir både autentisk og kraftfullt.


Medvirkende:
Tobias Yves Schiøtt Deedaran, Koreograf, Danser

Fangirl

Foto: Tale Hendnes

Tone Kittelsen vil fange og utforske elementer fra noen av de mest spektakulære sceneopptredener gjennom tidene av stjerner som Rihanna, Britney Spears og Beyonce. Kittelsen utvikler et eget uttrykk som til tross for resirkulering og gjenbruk av popkulturelle gester og ekspressive kostymer, forankres i hennes egen kropp og utøvende praksis der en fortettet og konfronterende stemning skapes i møte med publikum.


Medvirkende:
Tone Kittelsen, Koreograf, Danser

Still

© Anna Einemo Frøysland

Still er ein solo der påverknadsforholdet mellom emosjon og bevegelse blir teken i nærare augesyn gjennom dans. Når har bevegelsen startpunkt i ei kjensle og når forheld det seg omvendt, at kjensla bestem kvaliteten på bevegelsen? Er kroppen simpelthen eit middel for kjensler og tankar, eller blir dei først fullbyrda gjennom kroppen? Fins det eigentleg ein overgang mellom kjensle og kropp? Ein kan ogso lure på om all denne grenselausheita til slutt endar opp med å bli intetsigande, eller om det er akkurat her det byrjar å bli interessant.

Still er støtta av Kulturrådet
Medvirkende:
Anna Einemo Frøysland, Koreograf, Danser

Once in a lifetime

Julie Steinjord Mjøen og Charlott Utzig vil med prosjektet leve ut dagdrømmer, ved både å iscenesette drømmen og opplevelsen av den. Prosjektet søker en raushet på tvers av estetiske preferanser og kulturelle kontekster. Mjøen og Utzig har utviklet et spesifikt improvisatorisk språk, der koreografiske komponenter balanseres i et levende performativt uttrykk som kommuniserer både inderlighet og humor.


Medvirkende:
Julie Steinjord Mjøen, Koreograf, Danser
Charlott Madeleine Utzig, Koreograf, Danser


De siste årene har Dansens Hus arrangert Koreografilaboratoriet på vårparten. Dette er en fin mulighet til å stifte bekjentskap med noen av de yngre delen av dansekunstnere i Norge. En jury velger ut fra innkomne søknader koreografer som får velge presentere sine arbeider på en minifestival som denne gangen går av stabelen 13. – 19. mai. De utvalgte kunstnerne er: Rina Rosequist, Anna Einemo Frøysland, Tobias Yves Schiøtt Deedaran aka Toby Deedaran, Tone Kittelsen og Julie Steinjord Mjøen/Charlott Utzig

Medvirkende:
Solveig Styve Holte, Faglig ansvarlig


Vis tidligere forestillinger