#nårdansenstopper har avdekket et langt større omfang av maktmisbruk, seksuell trakassering og overgrep i feltet vårt enn noen kunne forutse. Oppropet viser at kunstfeltets oppbygging med få faste arbeidsplasser og hierarkiske relasjoner i pedagogikk og arbeidsliv kombinert med unge studenter og utøvere, gjør dansere ekstremt sårbare og utsatte for maktmisbruk og overgrep.

 

800 dansekunstnere har signert oppropet som krever en endring nå. De er tydelige på at det er institusjonenes ansvar at studenter og utøvere er trygge, og de ønsker en holdningsendring i feltet - at alle uansett kjønn skal ta ansvar for sine holdninger og sin oppførsel og at man skal si ifra om man ser at noen blir utnyttet. Oppropet krever åpenhet om maktmisbruk og reelle konsekvenser for dem som går over streken.

Danseinformasjonen støtter oppropet og håper åpenheten vil bidra til konkrete endringer i vårt kunstfelt.

Les oppropet på Aftenposten.no

Bare 1 av 10 norske dansere har fast ansettelse: – Det gjør det vanskelig å si fra om trakassering