Rabalderdans er et tilbud i kreativ dans og bevegelse for barn i barnehagealder og har 3 tilbud i uka. Babykontakt er et dansetilbud for foreldre og små barn fra 3 måneder til 1 år en gang i uka.

 

RABALDERDANS
Gjennom ledet improvisasjon og oppgaver utfolder deltakerne seg til ulik musikk, leker med bevegelse og utforsker hva de kan gjøre med kroppen. Bevegelse og dans - “kroppens språk” - er i fokus som samspill og lek. De voksne må gjerne være med og danse sammen med barna.

Rabalderdans har 3 tilbud i uka:
• KOLSTAD/SAUPSTAD: Onsdager kl. 17.15 - 16.45 (2-6 år)
Sted: Storstua på Kolstad Skole
• ØSTBYEN/LADEMOEN: Tirsdager (4-6 år) og torsdager (2-4 år) kl. 17.15 - 17.45
Sted: Dansesalen på DansiT

BABYKONTAKT
Babykontakt er et dansetilbud for foreldre og små barn fra 3 måneder til 1 år. Her benyttes ideer, teknikker og øvelser fra dans, kontaktimprovisasjon og danseterapi. De jobber med lyd, stemme, dikt, sang, lek og bevegelse. Babykontakt utforsker mange former for kontakt: med barnet, med seg selv, og med andre mennesker. For barnet er det naturlig å utforske og oppleve verden gjennom sanser og bevegelse. Arrangørene foreslår å gjøre det gjennom dans, jobber seriøst og minner de voksne om kvaliteten i barnets lek.

Det er ukentlig tilbud på Rotvoll, Sankalpa Yogasenter. Dørene åpner kl 1030. Timen starter kl 1100 og varer i ca. 45 min. Etterpå er det tid for lek, pludring, mat og prat. Ta med myke klær.

Babykontakt ledes av Svetlana Stokke http://rabalderdans.blogspot.no/p/om-pedagogene.html

Mer informasjon her:
http://rabalderdans.blogspot.no
www.facebook.com/rabalderdans
www.facebook.com/babykontakt

rabalderdans

RABALDERDANS ER STØTTET AV:
Trondheim Kommune - Kulturenheten / KuBa
Trondheim Kommune - Kulturskolen & Områdeløft Saupstad-Kolstad
DansiT - Senter for Dansekunst i Sør-Trøndelag