Path Created with Sketch.

Assitejfestivalen 2021 – Talk to Me! (22. – 25. september)

Den internasjonale scenekunstfestivalen Assitejfestivalen arrangeres 22.-25. september i Kilden kulturhus. Årets tema er: Hvordan representeres og presenteres de unges stemmer i scenekunsten i dag?

Temaet utfordrer oss, og i år har de for første gang med unge i festivalens kunstnerisk råd. Rådet består av seks dyktige fagfolk med bred kjennskap til scenekunstfeltet for barn og unge og tre scenekunstinteresserte ungdommer fra Kristiansand. Sammen har de vurdert over 80 forestillinger fra hele verden og satt sammen et spennende program.

ASSITEJ er verdens største nettverk innen scenekunst for barn og unge. Assitej Norge vil med festivalen dele både internasjonale og nasjonale forestillinger som vi mener bør oppleves. Dette er den 16. festivalen de arrangerer i Kristiansand.

Klikk her for årets program.