Path Created with Sketch.

Bodø Biennale har lansert årets program!

Foto: «Firkanta Elastisitet» (2017), Sted Søker Kunst, Ski. Foto: Adrian Bugge.

Den fjerde utgaven av Bodø Biennale (1.-4. september ) har over hundre medvirkende kunstnere. I samarbeid med en rekke scener, gallerier og aktører i Bodø, byr de på forestillinger, utstillinger, performance, samtaler, workshops, og mye mer.

Med inspirasjon i årets kunstnere og verk, vil de løfte frem kraft og motstand som sentrale elementer. De ser fellestrekk i tematikker på tvers av kunstnere, uttrykk og landegrenser. Her speiles fellesskap og slektskap mellom mennesker, ressursutnyttelse av naturen og jorden vi alle deler, kulturelle identiteter, undertrykkelse og urkraft. Programmet rommer både opprør og lekenhet, gjennom et mangfold av uttrykk, materialer og bevegelse.

Les hele introduksjonen til programmet på deres nettside.
Programmet for festivalen oppdateres forløpende, og programmet finner du her.

Bodø Biennale ble etablert i 2015 av BAREDANS (Bodø Arena for Dansekunst) og SE KUNST (Se Kunst i Nord-Norge). Biennalen presenterer visuell kunst, dansekunst og tverrkunstneriske verk, og byr på forestillinger, utstillinger, performance, seminar, samtaler, workshops, med mer.