Path Created with Sketch.

Bøllekurs for dansere

Skuespiller- og danseralliansen i samarbeid med og PRODA- Profesjonell dansetrening og Aksjonsgruppa, arrangerer dette kurset som en videreutvikling fra dialog som oppstod under demonstrasjonen: Demonstrasjon mot kulturpolitisk dødsdans 12.11.2019. Kurset arrangeres 16. og 17. oktober og påmeldingsfrist er 25. september.

Vil du bli en dansebølle? Har du lyst å ta ordet og si din mening? Få frem dine erfaringer og ideer? Men kvier deg for å snakke i møter og forsamlinger? Og hva kan du møte hvis du kaster deg ut i det?

Aksjonsgruppa ønsker at dansekunstnere får lære seg å heve stemmen, bli flinkere til å snakke i politiske sammenhenger og tørre å heve stemmen og tørre å ta ordet når dans omtales. Med bøllekurset ønsker vi at dansekunstnere i felleskap skal lære seg noen verktøy for å kunne delta i og utfordre og synliggjøre dansekunsten.

Bøllekurset for dansere, er en oppdatert versjon fra Bøllekursene, eller «Kast deg frempå» kursene som ble utviklet på 80 tallet. Kurset skal være en treningsleir, med stor tabbekvote. Det blir øvelser, oppgaver og fremføring, samt påfyll med kunnskap som kan styrke deg på veien:

– Tankens kraft – hvilken betydning har den?
– Enkle kognitive øvelser
– Gjennomgang av hersketeknikker
– Bli bevisst på hindringer og muligheter
– Finn gode strategier
– Betydningen av samarbeid og støtte

Kursholderne har erfaring fra endringsarbeid og undervisning som sosionom og lærer. Begge har også deltatt i organisasjonsarbeid og var selv kursledere på de første bøllekursene, der de bruker anerkjente og velprøvde teknikker. Ikke noe Hokus Pokus.

Bli med på en verbal treningsleir!
Maks 15 deltakere.

Les mer om kursholderne og påmelding her: skuda.no