Path Created with Sketch.

Carte Blanche søker prøveleder

Carte Blanche

Prøveleder er del av Carte Blanches ledergruppe og produksjonsteam. Stillingen innebærer personalansvar for danserne deres og er kunstnerisk stedfortreder for teatersjef.

Søknadsfrist 4. mars.

Arbeidsoppgaver:

· Bidra til å realisere teatersjefens kunstneriske visjon og Carte Blanche sine mål

· Ansvar for å ivareta den dansefaglige delen av CBs repertoar, samt bidra med faglige råd til teatersjef

· Faglig ansvar for dansernes daglige klasse og øvrige kompetanseutvikling

· Lede og organisere dansernes arbeid med kompaniets repertoar

· Assistent for gjestende koreografer

· Kunstnerisk ansvar på turne og ved gjestespill

· Ansvar for videodokumentasjon for gjenopptak og arkiv

· Ivareta dialogen med kompaniets helseteam


Les hele stillingsutlysningen her.