Path Created with Sketch.

Årets CODA Oslo International Dance Festival (20. – 30. oktober) har tittelen «Supermennesket»

De ønsker alle hjertelig velkommen til åpningen av festivalen, på Månefisken, onsdag 20. oktober – med gjestekuratorene Ulf Nilseng, Anne-Line Lønnbu Kirste og Luke Pell.

Årets tittel, «Supermennesket», gir assosiasjoner til det futuristiske og til kunstig intelligens, men når vi i 2021 ser oss rundt, ser vi supermennesker overalt: vanlige mennesker omgitt av usikkerhet, som gir alt i frontlinjen, som ser sine drømmer knuses, og som likevel klarer å holde et håp om forandring i live. Men hvor er kunstens plass i dette landskapet?

Les mer om årets festival.

CODA Oslo International Dance Festival – Skandinavias største festival for samtidsdans