Path Created with Sketch.

Daglig leder Cornerteateret

Cornerteateret er et produksjons-og visningshus for det frie og frivillige scenekunstfeltet på Vestlandet, og et kreativt scenekunsthus for barn og unge.
Søknadsfrist er 7. oktober.

Teaterdrift Bergen AS søker daglig leder. Teaterdrift Bergen AS` virksomhet er drift av teaterhuset Cornerteateret på Møhlenpris, til det beste for teaterkunsten på Vestlandet, med særlig vekt på barne- og ungdomsteater og det frie scenekunstfeltet.

Daglig leder skal gjennom driften av huset og dets fasiliteter tilrettelegge for, og stimulere til, utvikling og vekst i det ikke-institusjonaliserte scenekunstfeltet, samt bidra til å skape et kunstfaglig møtested for hele vår region.

Daglig leder har det overordnede administrative ansvar for Teaterdrift Bergen AS, inkludert økonomiansvar og personalansvar. Jobben innebærer bl.a. daglig kontakt med de ulike aktørene på huset, søknadsskriving og rapportering, samt arrangementsutvikling.

Vi søker en tydelig daglig leder som er motivert til å utvikle Cornerteateret. Huset trenger en fleksibel leder med solid administrativ erfaring og kompetanse, som kan tilrettelegge for de ulike aktørene på Cornerteateret.

Søker bør ha et sterkt engasjement for det frie feltets vilkår, fortrinnsvis ledererfaring fra scenekunstbransjen eller tilsvarende og god kjennskap til kulturlivet i Bergen og på Vestlandet.

Les hele stillingsutlysningen her.
Les mer om Cornerteatret her.