Path Created with Sketch.

DanseFestival Barents 2021 arrangeres 11. – 14. november

DanseFestival Barents i Hammerfest er verdens nordligste dansefestival. Festivalens mål er gjennom en årviss festival å presentere forestillinger av høy nasjonal og internasjonal kvalitet med hovedvekt på kunst og kultur fra Barentsregionen. Innslag og presentasjon av dans fra et annet geografisk område kan taes i betraktning der det faller naturlig inn i festivalens program og tema.

• Presentere et bredt tilrettelagt program hvor dansekunst står i hovedsete. Eventuelle beslektede sjangere innen annen kunstfelt kan presenteres der dans og bevegelse har et bærende eller fremtredende element i produktet.
• Være en møteplass for dansekunstnere i Barentsregionen gjennom nettverksbygging.
• Samarbeide på tvers av landegrenser og kulturelle grenser.
• Vise forestillinger med etnisk bakgrunn fra Barentsområdet.
• Bidra til kompetanseheving gjennom kurs, seminarer og workshoper både til profesjonelle og amatørutøvere, og tilrettelegge aktivitet som har barn og ungdom som målgruppe.

Festivalen ble initiert av Solveig Leinan-Hermo / Stellaris DansTeater i Hammerfest, og ble gjennomført for første gang i 2003.