Path Created with Sketch.

Davvi – Senter for scenekunst utlyser Open Call til ArtLab 2023

Har du en idè, en tekst, en metode du vil undersøke?

Søk ArtLab!

Frist: 15. desember

ARTLAB – ET MULIGHETSROM FOR SCENEKUNSTEN I NORD

ArtLab er en serie scenekunstlaboratorier som drives av Davvi – Senter for scenekunst. I ArtLab står undersøkelsen og forsøket i sentrum. Davvi bistår med å finn rom og sette sammen team, for å på best mulig måte nærme oss den problem-stillingen du er opptatt av.

De arrangerer seks laber i året. En lab har en varighet på opp til fem dager. I laben kan du utforske en metode, et tema, en problemstilling, en tekst eller et publikumsmøte. Du kan gå i dialog med en scenografi, et sted, med andre scenekunstnere, eller med et formgrep. Her er det scenekunstnerens egen praksis som setter premissene, og hver enkel lab formes i tett dialog med prosjektleder. Målet er at laben skal gjennomføres med kunstnerens eget arbeid som omdreiningspunkt.

Gjennom ArtLab ønsker de å bidra til å utvikle kunnskap og innsikt, derfor skal labene også fungere som åsteder for kunnskapsdeling og samtaler. Dette kan skje gjennom lukkede eller åpne visninger, gjennom lesninger, åpne prøver eller det kan ta form som medierte samtaler, manifestasjoner eller presentasjoner. F.eks. gjennom stunts, happenings, podkasts og/eller publiseringer. Alt dette i dialog med Davvi.

Antall medvirkende i laben avtales for hver enkelt lab. Davvi – Senter for scenekunst honorerer laborantene kr. 2800,- pr dag. De dekker reise og opphold i henhold til individuell avtale, og de dekker leie av lokale etc. der det er naturlig. ArtLab og Davvi – Senter for scenekunst bidrar med fotografering/dokumentasjon av arbeidet.

Gjennom ArtLab søker de å skape mulighetsrom for forsøk, undring og deling.

Alle scenekunstnere kan søke, men de har et særlig fokus på det som skjer i nord.

Din søknad må inneholde en kort beskrivelse av hva du ønsker å undersøke (maks 2 A4-sider), hvem du har med deg som samarbeids-partnere, CV for de involverte, samt forslag til budsjett. Kom gjerne også med forslag på tidsrom du ønsker å arbeide innenfor.

Søknadene vil bli vurdert av ArtLabs prosjektleder Tale Næss i samarbeid med Davvi – Senter for scenekunst.

Samarbeidspartnere er bl.a. Vårscenefest, Dramatikkens Hus, RadVent, UiT og Festspillene i Nord-Norge.

Dersom du ønsker å se hvilke ArtLaber som har funnet sted tidligere, gå inn på: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064256156705

Om det er noe du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt med tale@davvi.org

Alle søkere får svar innen 14. januar.

Se hele utlysningen her.