Path Created with Sketch.

Davvi søker turnéprodusent

Davvi – Senter for scenekunst søker en dyktig og selvstendig produsent med turnéansvar. Søknadsfrist er 1. oktober.

Oppgaver:
Ca. 50% av arbeidstiden er avsatt til oppgaven som turnéansvarlig for Dansenett Norge, avdeling nord. Som turnéansvarlig må du gå i dialog med landsdelens scener og bidra til knirkefrie turnéer av scenekunst i Nord-Norge. Du vil jobbe tett med andre produsenter i de regionale kompetansesentre og må ha evnen til å finne gode løsninger. Som turnéansvarlig må du både engasjere deg i det praktiske dag-til-dag arbeidet samt den strategiske utviklingen av Dansenett Norge.

Produsenten vil bruke de resterende ca. 50% ar arbeidstiden som kontaktperson og vertskap for kompanier som er i residens samt som produsent i ordningen produsentstøtte. Arbeidet som produsent innebærer forarbeid, søknadsskriving, planlegging og gjennomføring av prosjekter, turneer og forestillinger som en vesentlig del av arbeidsdagen. Produsenten er bindeledd mellom kunstnere og samarbeidspartnere og vil derfor ofte forhandle på vegne av kompaniene. Stillingen krever gode samarbeidsevner og fleksibilitet med noe helg/kveldsarbeid, særlig i forkant av større arrangementer. Noe reiseaktivitet må påregnes.

Les hele stillingsutlysningen her.