Path Created with Sketch.

Dekan ved avdeling Dans – KHiO

KHiO

Kunsthøgskolen i Oslo søker en dekan med høy kompetanse innen avdelingens fagområder, som kan videreutvikle virksomheten i henhold til de strategier som er trukket opp av avdelingen og Kunsthøgskolen. Dekan samarbeider med øvrige dekaner, rektorat og direktør om Kunsthøgskolens utvikling. 

Stilingen er en åremålsstilling over fire år, og er ledig fra 01.08.23.

Søknadsfrist er 21. mai.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Faglig og administrativt ansvar og ledelse av avdelingen etter delegerte fullmakter, herunder: 
•    Ansvar for høy kvalitet og kvalitetsutvikling i utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning ved avdelingen 
•    Lederansvar for avdelingens medarbeidere og ivaretakelse av lovbestemt medbestemmelse 
•    Ressursdisponering, faglige prioriteringer og budsjettansvar 
•    Representere avdelingen utad og utvikle samarbeid med relevante aktører i feltet 
•    Bidra til at Kunsthøgskolen når sine strategiske mål både på avdelingsnivå og på institusjonsnivå 

Dekan rapporterer til rektor og direktør, og skal sikre implementering av og informasjon om beslutninger fattet av rektor og direktør. 

Les hele stillingsutlysningen her.