Path Created with Sketch.

Gratis etter- og videreutdanningstilbud for unge dansere

Performativ praksis og scenisk formidling er et etter- og videreutdanningstilbud for unge dansekunstnere som har avsluttet en Bachelor i dans i 2018 eller senere. Tilbudet gis og ledes av masterprogrammet i koreografi i samarbeid med bachelorprogrammene ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo. Søknadsfrist er 27. oktober kl. 1200.

Innhold
Tilbudet består av tre moduler i november og desember 2021.
Performativ praksis I – koreografisk prosess; Performativ praksis II – dramaturgisk forståelse; og Performativ praksis III – koreografisk komposisjon.

Performativ praksis I. Fire uker, fra 1.til 26. november.
I del I vil deltakerne delta i et utforskende og eksperimentelt arbeid som masterstudentene i koreografi skal utvikle gjennom en koreografisk prosess. Modulen ledes og koordineres av prof. Anne Grete Eriksen som faglig veileder og ressurs. Resultatet av prosessen vil deles med et åpent publikum og avsluttes med et seminar med tilbakemeldinger i et større fagfellesskap med masterprogrammet i dans. I dette seminaret deltar også prof. Per Roar, prof. Bojana Cvejic, førsteaman. Janne-Camilla Lyster og førsteaman. Torunn Robstad.

Performativ praksis II. En uke, fra 29. – 3 desember.
Del II er en workshop i dramaturgisk forståelse ledet av prof. Bojana Cvejic og regissør Anders Paulin hvor deltakerne deltar sammen med studenter fra masterprogrammene i koreografi, teater og dans.

Performativ praksis III. En uke, fra 6.-10. desember.
Del III er en workshop i koreografisk komposisjon Felt sense of Making/Choreography ledet av Jonathan Burrows hvor deltakerne deltar sammen med studenter fra masterprogrammene i koreografi og dans .

Evaluering og oppsummering. 13-14 desember med prof. Per Roar og Anne Grete Eriksen.
Normaldag er fra 9 til 16.30. Kjernetid er 11-16.30. Det kan gjøres avtale om andre tider individuelt.

Hvem kan søke:
Dansere som avsluttet sin bachelorutdanning i dans i 2018 eller senere.
Deltakere som vil delta i hele perioden vil kunne gis prioritet.

Hvordan søke:
Sende inn ett kort motivasjonsbrev (1 A4 side) og en enkel CV. For deg som ikke har studert ved KHIO vedlegg en lenke til videodokumentasjon av deg som danser (5 min). Søknaden vil gis en faglig vurdering av programansvarlig leder for tilbudet i samråd med en tilknyttet faggruppe.

Søknaden sendes til perthors@khio.no Merk: Videreutdanningstilbud unge dansere.

Søknadsfrist:
Onsdag 27 oktober kl. 12:00

For mer informasjon, ta kontakt med Per Roar, perthors@khio.no