Path Created with Sketch.

Festspillene i Nord-Norge 25. juni – 2. juli 2022

Festspillene i Nord-Norge tror på kunst fra nord. Festivalen er de Arktiske Festspillene med ambisjoner om å bli verdens viktigste kunstfestival for hele det sirkumpolare nord.

Samtidig som kunst- og kulturlivet i landsdelen profileres, vil Festspillene inspirere til nyskapende prosjekter. Vi inviterer til samarbeid på tvers av vår nordlige verden, for å ta en ledende rolle som nettverksbygger og arena for den arktiske kunst- og kulturbransjen. Vi skal løfte fram nye konstellasjoner med grensesprengende egenproduksjoner.

Festspillene i Nord-Norge forvalter tilskuddsordninger der vi ønsker å stimulere kunst- og kulturlivet i landsdelen og legge til rette for dristige grenseoverskridende prosjekter både innen scenekunst, musikk og visuell kunst. Gjennom våre Ungkunststipend og Open Call til produksjonsstøtte oppfordrer vi til nyskapende sceniske samarbeidsprosjekter som utfordrer kunstnernes egne uttrykk i møter med andre. Vi vil gi anledning til å tenke stort, pushe grenser og ta sjanser.

For årets progragm se her.