Path Created with Sketch.

Har du danset eller koreografert for TV, film el i 2022?

NoDa

Dansekunstnere har krav på kompensasjon for koreografi eller utøvelse av dans i audiovisuelle produksjoner der det er sannsynlig at man har blitt privatkopiert. Norske Dansekunstnere fordeler og utbetaler denne kompensasjonen på vegne av Norwaco, gjennom en bevilgning over statsbudsjettet.

Hva er privatkopieringskompensasjon?

Kompensasjon for privatkopiering er kompensasjonen som gis for privat kopiering – altså deling med nære venner og familie. I Norge utbetales kompensasjon for privatkopiering gjennom en årlig bevilgning over statsbudsjettet. Dette betyr at man som privatperson er frikjøpt å betale rettighetsvederlag for slik kopiering og bruk.

Norwaco forvalter og fordeler disse midlene før det utbetales til medlemsorganisasjoner som representerer rettighetshavere. Norske Dansekunstnere mottar og viderefordeler kompensasjon til dansekunstnere som har koreografert eller utøvd i audiovisuelle produksjoner som det er sannsynlig at har blitt privatkopiert. Dette kan være TV-program, musikkvideo, film, kollekitve danser (som BlimE-dansen) eller annet som er publisert/vist på TV, nett eller sosiale medier.

Frist for rapportering for 2022 er satt til 11. juni.

Les mer om hvordan å rapportere her.