Path Created with Sketch.

Hvem fortjener Danseinformasjonens ærespris 2024?

Æresprisen 2024

Har du forslag til hvem du synes som burde få Danseinformasjonens ærespris 2024?
Send inn ditt forslag til marianne@danseinfo.no innen fredag 9. februar.

Hvert år siden 1995 har Danseinformasjonen delt ut en ærespris for hedre fortjente dansekunstnere og for å rette oppmerksomhet mot kunstarten. Det er en uavhengig ærespriskomite som innstiller årets mottager til Danseinformasjonens styre, og vi gjør oppmerksom på at mottageren ikke nødvendigvis blir en av de foreslåtte kandidatene, men alle forslag blir med i komiteens vurdering før de innstiller sin kandidat.

Æresprisen deles ut til en person som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for utviklingen av norsk dans, for dans som kunstart og/eller for å fremme dansens betingelser og posisjon i Norge.

Les mer om æresprisen og komiteen, og se tidligere prisvinnere her.