Path Created with Sketch.

Koreografilaboratoriet 2023

Koreografilaboratoriet 2022: Lisa Colette Bysheim & Katrine Pantry.

Går du med en koreografisk eller danserisk idé som du ønsker å teste ut eller videreutvikle i profesjonelle rammer?

For første gang er skapende dansekunstnere og koreografer i alle aldre og stadier av karrieren velkomne til å søke.

Søknadsfrist er 17. februar kl. 16:00.

Dansens Hus ønsker å styrke mulighetene for profesjonelle skapende dansekunstnere og koreografer i hele Norge ved å invitere til et laboratorium for danse- og koreografiutvikling. Her vil prosjekter i ulike faser –fra idéstadiet, work-in-progress, til et sted mellom forprosjekt og ferdig utviklet forestilling – få mulighet til å videreutvikles og fremføres med produksjonsfaglig, dramaturgisk veiledning og mentoring. Koreografilaboratoriet avsluttes med en visningsrekke der deltakerne viser arbeidet for publikum i profesjonelle rammer.

En jury vil velge inntil fire prosjekter. De utvalgte offentliggjøres i uke 11. Juryen offentliggjøres etter utvelgelsen.

Les hele utlysningen her.