Path Created with Sketch.

Kulturskolelærer dans – 60% fast stilling

Enebakk kulturskole

Enebakk Kulturskole ble opprettet 1998. Skolen tilbyr opplæring og aktiviteter i kunstfag for hele livsløpet med et særlig fokus på barn og unge.

Arbeidet i kulturskolen skal gi elevene innsikt i og erfaring med grunnleggende kunstneriske prosesser, oppøve deres evner til nysgjerrighet og utvikle deres evner til å lytte, se, oppleve og forme.

Skolen har i dag 15 lærere i fagene musikk, dans, teater og visuell kunst og ca. 280 elevplasser. Skolen driver desentralisert undervisning på skolene i kommunen og i våre kulturbygg i Kirkebygda.

Stillingen er plassert i kulturskolen som ligger i Enhet for kultur, integrering og forebygging.

Søknadsfrist er 26. mars.

Tiltredelsesdato er 1. august 2023

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Ukentlige undervisning i kulturskolen i dans med hovedvekt på klasser vi kaller Dansemix, Hiphop og Jazz
  • Bistå med koreografi og dans i teaterproduksjoner
  • Workshops, lokale DKS-tiltak og andre prosjekter
  • Planlegging og gjennomføring av forestillinger
  • Møter og utviklingsarbeid
  • Dialog foresatte og rekrutteringsarbeid

Les hele stillingsutlysningen her.