Path Created with Sketch.

Kulturskolelærer i dans – samtidsdans og jazzdans – 40% stilling

Asker kulturskole
Asker kulturskole. Foto: Morten Brakestad.

Asker kulturskole har ledig en fast stilling i 40% som danselærer i samtidsdans og i jazzdans. Stillingen kan deles på to lærere, en 20% stilling i samtidsdans og en 20% stilling i jazzdans. Det bør komme tydelig fram i søknaden om man søker på hele, eller del av stillingen.

Søknadsfrist er 30. mai.

Danseseksjonen hos oss består av ni fast ansatte lærere innen klassisk ballett, jazzdans, samtidsdans, breakdans og hip hop. Av kulturskolens 2000 elever går ca 600 på ulike dansetilbud og undervisningen foregår i Asker sentrum, på Folkestad og i Tofte.

Undervisningen kommende skoleår er i Asker sentrum, på Erteløkka, på mandager (jazzdans) og på torsdager (samtidsdans) ettermiddag/kveld.

Arbeidsoppgaver
Undervisning i samtidsdans og/eller i jazzdans på mandager og/eller torsdager. Det kan forekomme endringer av tidspunkt og sted for undervisningen fra ett skoleår til et annet.
– undervisning i grupper i jazzdans, inkludert noe musikaldans, og i samtidsdans, eller i kun én av sjangerne, fra begynner- til avansert nivå i tråd lokale lærerplaner og med kulturskolens rammeplan.
– for- og etterarbeid knyttet til undervisning
– planlegging og gjennomføring av undervisning, forestillinger, visninger og ulike prosjekter
– oppfølging og kontakt med elever og foresatte
– bidra aktivt i gjennomføring, utvikling og evaluering av fagtilbudet
– deltagelse i møter i fagseksjoner, lærerteam, lærerkollegiet som helhet og med skolens ledelse
– mulighet for undervisning av grupper i SFO eller i samarbeid med grunnskole

Les hele stillingsutlysningen her.