Path Created with Sketch.

NOFOD: Invitasjon til bidrag

Neste års NOFOD-konferanse arrangeres i København fra 5.-8. juli 2022. I den anledning lyser de ut
«Call for papers», med søknadsfrist 1. februar.

NOFOD (Nordic Forum for Dance Research)er en ideell organisasjon som fremmer samarbeid mellom dansevitenskap og praksisfeltet. NOFOD arrangerer seminarer og konferanser, og formålet med organisasjonen er å fremme, styrke og samle mangfoldet av danseforskning, -kunnskap og -praksis i en nordisk kontekst. NOFOD har to styremøter per år, vanligvis i Stockholm eller København, hvor styremedlemmene fra Island, Finland, Sverige, Danmark og Norge møtes.

Les mer om konferansen og kriterier for «Call for papers» her.