Path Created with Sketch.

Produsent for RAS – Regional arena for samtidsdans

RAS

RAS – Regional arena for samtidsdans ser etter en person som vil få ansvar for – og bidra til å videreutvikle deres nye residensprogram i tillegg til kompetansehevende tiltak, kunstnerisk utviklingsarbeid og scenekunstneriske samarbeid i hele Rogaland.

RAS samarbeider med en rekke aktører i Rogaland og du som produsent skal favne over og bygge broer mellom disse aktørene. Du vil være en blekksprut med kroppen i Sandes kunst- og kulturhus, og tentaklene ute i hele regionen.

Du vil også jobbe med kommunikasjonsarbeid og formidling.
Andre oppgaver kan forekomme.
Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes, samt noe reisevirksomhet.

Tiltredelse så snart som mulig.

Søknadsfrist er 9. juni.

Les hele stillingsutlysningen her