Path Created with Sketch.

Produsent for scenekunst – Viken fylkeskommune

På bildet: Chriz Nypan.

Viken fylkeskommune trenger en vikar inntil i 100 % stilling som produsent for scenekunst til Den kulturelle skolesekken i Viken frem til 01.07.2022. Søknadsfrist er 14. oktober.

De søker en person med kompetanse og erfaring og god kjennskap til det profesjonelle kunstfeltet for barn og unge og scenekunstfeltet spesielt. Det er en fordel å ha kjennskap til Den kulturelle skolesekken. Programmeringsarbeidet utføres i et nært samarbeid med flere kollegaer i enhet produksjon og enhet formidling i seksjonen.

Stillingen er plassert i enhet produksjon i seksjon for Den kulturelle skolesekken i Viken fylkeskommune. Noe reisevirksomhet må påregnes. Viken fylkeskommune har fylkesadministrasjon for DKS i Oslo, Drammen og Fredrikstad og du kan selv velge arbeidssted.

Attester og vitnemål skal legges i Webcruiter. Utdanning fra utdanningsinstitusjon utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og legges ved søknaden.

Les mer