Path Created with Sketch.

Produsent, Scenekunstner / Davvi – Senter for scenekunst

Davvi – Senter for scenekunst søker en produsent eller en scenekunstner med erfaring fra produsentoppgaver til en deltids prosjektstilling. Arbeidsoppgavene vil utføres i tett samarbeid med prosjektleder.

Tiltredelse 1.9.2022 (eller etter avtale) til 28.2.2024 – med mulighet for forlengelse

Søknadsfrist er 1. juni.

Ansvarsområde:

Davvi – Senter for scenekunst er et kompetansesenter for hele scenekunstfeltet. Vi skal støtte opp om landsdelens scenekunstnere i det frie feltet og vi skal søke samarbeid med organisasjoner i inn- og utland. Organisasjonens arbeid er til dels organisert i ulike prosjekter hvor Uredd er et av dem. Uredd er et utviklingsprogram for scenekunstnere som er i etableringsfasen og har tilknytning til Nord-Norge. Programmet skal fra høsten 2022 ha åtte nye deltagere som tilbys blant annet skreddersydde fagsamlinger, individuelle mentorer, hospitering hos etablerte kunstnere og diverse faglige og sosiale sammenkomster i forbindelse med festivaler og andre relevante arenaer for scenekunst i landsdelen.

Les mer på Davvi – Senter for scenekunst sine nettsider.