Path Created with Sketch.

Professor/førsteamanuensis i danseteori ved Kunsthøgskolen i Oslo

Det lyses ut en fast 70 % stilling som professor/førsteamanuensis i danseteori ved avdeling Dans. Stillingen er knyttet til planlegging, undervisning og veiledning på bachelor, master og PhD-nivå. Stillingshaver inngår i programråd knyttet til Master i dans.

Søknadsfrist er 19. februar.

De søker en person som kan tilby oppdatert undervisning og veiledning innen dans og koreografi på en måte som fremmer en nær kobling og refleksjon mellom teori og kunstnerisk praksis. Det undervises og veiledes også i skrivepraksis. Veiledning skjer med utgangspunkt i skapende og utøvende prosesser, og det er aktuelt å undervise både i teori og praktisnære metoder. Det vil være en viktig oppgave å koble studentene til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innen dans og koreografi.

Emneansvar, deltakelse i opptak og sensur, samt formidling kan tillegges stillingen. Stillingen omfatter kunstnerisk og/eller pedagogisk utviklingsarbeid og forskning innen fagområdene.

En viktig oppgave er å bidra til å utviklingsarbeid knyttet til programmene og avdeling i samarbeid med dekan, programansvarlige og andre ansatte ved avdelingen.

Undervisningen foregår på engelsk og norsk/skandinavisk.

Les hele stillingsutlysningen her.