Path Created with Sketch.

Programmering på Dansens Hus

Foto fra Fiksdal/Styve Holte: «Horde». Foto: Christian Tandberg / Dansens Hus.

Dansens Hus mottar gjerne programmeringshenvendelser fra norske koreografer og koreografer som er bosatt og virksomme i Norge. Kun norske dansekunstnere eller dansekunstnere som jobber og bor i Norge, kan søke Kunstnerisk Råd. Øvrige dansekunstnere er velkomne til å sende sine forslag til kunstnerisk leder Samme Raeymaekers / produsent Saskia Wieringa.

Neste søknadsrunde har søknadsfrist onsdag 3. august kl. 13.00.

Søknadsskjema
Vennligst send alle søknader på engelsk.
Søknadsskjema finner du her.

Programmeringsforespørslene behandles av kunstnerisk leder og kunstnerisk råd (KR).