Path Created with Sketch.

SANS – Senter for dansepraksis søker kunstnerpedagoger

SANS – Senter for dansepraksis søker kandidater til aksjonen En annen dans som er deres bidrag til Dansens Dager, som foregår i slutten av april.

Frist er 15. februar.

De søker kunstnerpedagoger over hele landet som ønsker å undervise kreativ dans på en skole i lokalmiljøet.

Du tar selv kontakt med skolen som får opplegget gratis, da SANS betaler honoraret.

Bli med og sett fokus på dansens naturlige plass i skolen!
Send kort søknad og CV til sans@dansepraksis.no