Path Created with Sketch.

Show de Vida

Photo: Simondiamondphotography.

Show de Vida er et kompani bestående av dansere, akrobater og sangere. De holder audition for kompaniet 7. november og søknadsfrist er 15. oktober.

Show de Vida er et multikulturelt kompani basert i Oslo. Showene er en blanding av klassiske dansestiler krydret med latinorytmer, spektakulære løft, sang og akrobatikk.

Om Audition
De legger opp til en hel dag med audition. Hold av tidspunktene som beskrevet over. De ønsker å se hvordan du tilegner deg deres stil, bli kjent med ditt uttrykk og ditt bevegelsesmønster.
De som kommer videre fra audition blir i etterkant innkalt til et intervju.

Besøk nettsiden deres her: www.showdevida.no
Se video fra produksjon her: youtube.com

Les mer om påmelding og audition her: www.facebook.com