Path Created with Sketch.

Soul Sessions Encounters – Et utviklingsprogram for koreografer

Soul Sessions Encounters – Et utviklingsprogram for koreografer

Soul Sessions Encounters festivalen er tilbake. Hold av datoene 18.-21. april 2024 for nye og spennende battle-møter, forestillinger, workshops og jams.

Er du en aspirerende koreograf eller dansekunstner med fotfeste i Street- og Clubdances? Har du lyst til å utforske og utvikle dansekunsten din?

Søk om å delta i koreografiutviklingsprogram med kunstnerisk veiledning, tilgang til prøvelokaler, seminarer, foto- og videodokumentasjon, lysdesign og visningsrom for ditt arbeid.

Prosjektet skal gi inspirasjon og rom for å utvikle ditt kunstneriske uttrykk, og et godt grunnlag for å søke støtte til videreutvikling og/eller visning av ditt arbeid.

Det er opp til deg om du vil skape en solo eller inkludere andre dansere i ditt stykke, og om du selv ønsker å være med som danser eller ikke.

Kriterier:
-Du må være bosatt i Norge
-Du er motivert til å utvikle og utforske din idé eller ditt kunstneriske uttrykk som koreograf, på egenhånd og i samarbeid med veiledere og andre koreografer i prosjektet
-Du har forankring i Street- og/eller Clubdance-miljøet som profesjonell danser eller «culture head»
-Du må være tilgjengelig i periodene nevnt under

Søknadsfrist: 5. desember 2023 innen kl. 13:00