Path Created with Sketch.

Stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid: samtidsdans

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid, samtidsdans ved Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon. Stillingen er ledig fra 1. oktober 2022.

Søknadsfrist er 4. september.

Vårt fagmiljø i dans startet sin utøvende danseutdanning i 1998, og består i dag av en mangfoldig utøverkompetanse med et høyt kunstnerisk nivå; inklusiv én professor og tre førsteamanuenser, og hvor samtlige ansatte har kompetanse innenfor både kunstnerisk og akademisk forskning. I tillegg til tilsvarende kollegaer innen jazz og klassisk musikk, samt en kontinuerlig tilstrømning av internasjonale dansekunstnere, representerer fagmiljøet en mangfoldig, inspirerende og stødig veilederkompetanse på ph.d.-nivå.

Vi søker nå en utøvende dansekunstner som ønsker å gjennomføre ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid. Danseren ansettes i fulltidsstilling som stipendiat for en periode på tre år.

Vi søker en danser med et tydelig utøverperspektiv som ønsker å undersøke, utvikle, og reflektere over egen kunstnerisk praksis. Ph.d.-prosjektet skal bestå av kunstneriske prosjekt og resultat, støttet av refleksjonsmateriale. Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid som universitetet har etablert i samarbeid med Universitetet i Agder. Stillingen skal kvalifisere for kunstnerisk virke og kunstnerisk utviklingsarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Les hele utlysningstekten her.