Path Created with Sketch.

Ullners dansestipend

Gro Ullner. Tidligere solist i Nasjonalballetten.

Stipendiet ble opprettet i 2017 av styremedlemmene i Dansekunst i Østfold, Gro og Stefan Ullner. Ullner er bosatte i Halden og har dansebakgrunn blant annet som tidligere solister i Nasjonalballetten. De donerte da sitt styrehonorar til dette dansestipendiet. Frist til å søke om stipendet er 30. november.

Årets donasjoner kommer fra styreleder André Fjørtoft og styremedlem Helene Maria Bakker.

Dansekunst i Østfold deler ut et reise og studiestipend på 15.000 kr til en danser fra den østre delen av Viken.

Les mer her Dansekunst i Østfold.