Path Created with Sketch.

Undersøkelse om kunstnernes inntekter og arbeidsvilkår

Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Norsk kulturråd å kartlegge kunstnernes inntekter og arbeidsvilkår i 2019 og 2020. Dette vil vi gjøre ved hjelp av en spørreundersøkelse samt innhenting av detaljerte personopplysninger fra Statistisk sentralbyrå.

Resultatet fra undersøkelsen er viktig for blant annet å synliggjøre og løfte fram dansekunstnernes arbeidsvilkår, så vi oppfordrer så mange som mulig å melde seg på og delta!

Meld deg på undersøkelsen her: https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=Z92K7A3SLPC6…