Path Created with Sketch.

Utlysning: ArtLab 2024

ArtLab
Foto: Jamie Micheal Bivard

Davvi – Senter for scenekunst utlyser Open Call rettet mot scenekunstnere som ønsker å utforske en ide, et konsept, en tekst eller en metode.

Gjennom ArtLab ønsker Davvi – Senter for scenekunst, å sette prosessen og undersøkelsen i sentrum. Slik vil vi skape mulighetsrom for forsøk, undring og deling.

I en lab kan man utforske en metode, et tema, en problemstilling eller en tekst. En kan gå i møte med en scenografi, med andre scenekunstnere, et scenerom eller et sted. Det er kunstnerens egen praksis som setter premissene for laben og tilretteleggingen skjer ofte i tett dialog med prosjektleder. Målet er at laben skal ha kunstnerens eget arbeid som omdreiningspunkt.

Søknaden
Søknaden, som skal sendes til tale@davvi.org, må inneholde: En kort beskrivelse av hva du vil undersøke, maks to A4-sider. Hvem du har med deg som samarbeidspartnere, CV, forslag til budsjett og gjerne tidsrommet du ønsker å arbeide innenfor.

Søknadene vil bli vurdert av ArtLabs prosjektleder, dramaturg og dramatiker Tale Næss i samarbeid med Davvi – Senter for scenekunst.

Søknadsfrist er 5. desember 2023.

Les mer her