Path Created with Sketch.

Utlysning: Festival DanseRom 2024

DanseRom

Festival DanseRom er en mini-festival med publikumsutvikling som oppdrag, gjennom fokus på bredde i scenekunstuttrykket. Det søkes kortere verk på 10-40 minutter. Ferdige verk innen festivalens avvikling vil prioriteres. Det siktes på åtte forestillinger i programmet. To av forestillingene skal passe for et barne-/familiepublikum.

Søknadsfrist: 20. juni.

Når: (7.)8.-10.mars 2024
Sted: Bergen (Cornerteateret eller USF Scene)
Sjanger: Samtidsdans —> forestillinger for familie og barn, utendørs verk, og forestillinger for et mer voksent publikum.
Lengde: 10-40 min

Dansekunstnere fra eller basert i Vestland fylke og Vestlandet prioriteres, men andre prosjekter fra resten av landet er velkomne til å søke.

Festival DanseRom stiller med teater, enkel teknikk og markedsføring. Forestilling vil lønnes med honorar. Summen vil ta utgangspunkt i et minimumshonorar, men fastsettes etter avklaring på økonomiske rammer og ønsker å møte profesjonelle satser. Søknad, og eventuelle spørsmål, sendes til festivaldanserom@gmail.com.