Path Created with Sketch.

Videreutdanningstilbud for dansere

Kunsthøgskolen i Oslo tilbyr Performativ praksis i dansekunst, et videreutdanningstilbud for dansekunstnere. Det er tre moduler i perioden november 2022 – mai 2023.

Søknadsfrist: 1. oktober kl. 1200.

Performativ praksis i dansekunst er et videreutdanningstilbud for dansekunstnere i alle aldre som har en Bachelor i dans eller scenekunst eller tilsvarende relevant bakgrunn. Tilbudet gis og ledes av masterprogrammet i koreografi i samarbeid med Avdeling dans ved Kunsthøgskolen i Oslo.
Studiet er ikke støttet av Lånekassen.

Innhold
Tilbudet består av tre emner, med undervisning i perioden november 2022 til mai 2023, på til sammen 10 studiepoeng.

KO506 – Performative Practice I – as research
KO507 – Performative Practice II – as project
KO508 – Performative Practice III – as reflection

Emnet KO507 er obligatorisk. De andre er tilvalg.

KO506 – Performative practice I – as research
Varighet: En uke – fra 28. nov. til 2 des. 2022
(1 studiepoeng)

Del I er en workshop som tar utgangspunkt det dansekunstneriske og koreografiske forskningsprosjektet i Social Choreographies of Emotion av PhD-stipendiat Dragana Bulut ved Avdeling Dans/KHiO.
For mer informasjon om Bulut, se http://draganabulut.com 
Deltakerne vil delta sammen med studenter fra masterprogrammet i koreografi.

KO507 – Performative practice II – as project
Varighet: Syv uker – i to alternative perioder og team, enten i Team 1 eller i Team 2
(8 studiepoeng)

Del II inngår i et koreografisk prosjekt som vil bli utviklet og ledet av masterstudentene i koreografi i samarbeid med BA Dans og under faglig veiledning. Hvert prosjekt vil avsluttes med offentlige visninger. 

Team 1 finner sted: 3.-13.01 og 30.1.-5.3 med avsluttende evaluering og oppsummering 9.3.
Team 2 finner sted:3.-13.01, 20.-31.3, og 11.4 -3.5 med avsluttende evaluering og oppsummering 11.5.

KO508 – Performative practice III – as reflection
Varighet: En uke – fra 16.-20. januar
(1 studiepoeng)

Del III er et seminar i diskursiv tenkning og koreografisk forståelse. Seminaret vil ledes av prof. Per Roar i samarbeid med øvrige fagansatte ved masterprogrammene ved avdeling dans.  

Kjernetid i Performative Praksiser I-II-III er 11-16.45, med unntak av visningsdager . Det kan gjøres avtale om andre tider individuelt.

Søknadsprosess
Opptakskrav: Bachelorgrad (180 studiepoeng) i dans eller scenekunst eller tilsvarende relevant bakgrunn.

Krav til dokumentasjon:
Kort motivasjonsbrev (maks 1 A4-side)
Enkel CV
Kopi av vitnemål
Lenke til videodokumentasjon av søker som utøver (maks 5 min)

Søknadsfrist: 1. oktober kl. 1200.

Søknaden sendes til perthors(AT)khio.no Merk: Performativ Praksis

Søknaden vil vurderes av programrådet ved MA koreografi. Søknader som ikke oppfyller kravene, vil ikke bli vurdert.

For mer informasjon, ta kontakt med Per Roar, perthors(AT)khio.no