Sce­neweb-beta ble lansert i dag 7. oktober. Dette er en norsk scene­kunst­data­base hvor du fin­ner over­sikt over noe av det som spil­les av tea­ter- og danse­fore­stil­lin­ger i dag, og et his­to­risk arkiv.
Les mer