Støtten til etablering av en Skuespiller- og danserallianse er en viktig anerkjennelse av behovet for å bedre utøvende scenekunstneres arbeidsvilkår, mener utøverorganisasjonene Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere.


Aktiviserende ordning

Alliansen skal gjennom midlertidige ansettelser forhindre at utøverne må være passive og stå uten sosiale rettigheter i periodene mellom andre jobber. Det vil imidlertid være krav om å være aktiv i jobbmarkedet utenfor alliansen for å beholde sin plass der.

– Dette er en aktiviserende ordning, som skal stimulere til økt aktivitet og maksimere yrkesaktiviteten gjennom å fylle «hullene» mellom jobber for andre arbeidsgivere. I periodene de mottar lønn fra alliansen, plikter utøverne å drive faglig utviklingsarbeid både for seg selv og for frilansere utenfor alliansen – for eksempel gjennom kurs og mentorordninger, forklarer leder i NoDa, Peder Horgen.

Oppstart i slutten av 2012
Modellen henter inspirasjon blant annet fra Sverige og Frankrike, der det vises til svært gode erfaringer med lignende ordninger. Alliansen skal bidra til en profesjonalisering av arbeidsmarkedet for utøvende scenekunstnere, samtidig som utøverne sikres sosiale rettigheter og større økonomisk forutsigbarhet. Utøverne i alliansen får anledning til å drive med faglig utviklingsarbeid også mellom jobber, og man sikrer dermed en kontinuitet i deres kunstneriske virke.

– Vi er overbeviste om at dette er en god ordning, og vi håper at det gjennom noe økning i budsjettet vil bli anledning til å bevise dette i løpet av 2012, sier forbundslederne Hauk Heyerdahl i Norsk Skuespillerforbund (t.v.) og Peder Horgen i Norske Dansekunstnere i en pressemelding.

Les mer om alliansen her og på www.norskedansekunstnere.no