28. september: Anne Borg er en sentral skikkelse i norsk dansekunst. Etter en karriere som solodanser i Operaballetten (nå Nasjonalballetten), ble Anne Borg Operaballettens første norske sjef i 1970 – 77. Hun var også sjef i 1983-88.

Borg har vært rektor for Statens Balletthøgskole og sjef for Carte Blanche i Bergen – og hun er den første i Norge som er tilkjent professorkompetanse i ballett på kunstnerisk grunnlag.

Hun har inspirert flere generasjoner kunstnere i sitt 80-årige liv. Gratulerer med dagen Anne!

Hennes bok Dans! er et solid stykke kulturhistorie såvel som en selvbiografi. Den dekker et tidsspenn på 50 år og er et rikt kildeskrift til den norske scenedansens rivende utvikling. Mange mener likevel at Anne Borgs viktigste bragd er Ballettverkstedet for ny, norsk koreografi, som hun etablerte i sin første sjefsperiode ved Operaballetten. Ballettverkstedet skapte en almen aksept for at man kunne skape dansekunst i dette landet og var begynnelsen til den sterke utviklingen innen norsk koreografi som vi har sett og ser i dag.

Anne Borg har preget hjørnestensinstitusjonene i norsk dansekunst i et halvt århundre. Det er bred enighet om at hennes løsningsorienterte, rause vesen er en viktig grunn til at hun har utrettet så mye. Evnen til å bli begeistret, gjerne for det nye og uprøvde, kombinert med evnen til å spre begeistring og gi anerkjennelse, har skapt sterk energi rundt henne.

I 1988 ble Anne Borg utnevnt til ridder av 1. klasse av St Olavs orden og hun mottok Danseinformasjonen ærespris i 2006.

anne borg fotograf Ole Kristian trana Østlandets Blad 600x455
Foto: Ole Kristian Trana / Østlandets Blad

Deler av denne teksten er hentet fra ærespris-komiteens begrunnelse.

Se også dybdeintervjuet med Anne Borg her
Intervjuet er hentet fra Danseinformasjonens Dansearkiv

Boken Dans! kan lånes i vårt bibliotek

106 Før teppet gar opp
Før teppet går opp,
Anne Borg.
Fotostudie av Enok Skau til Den Norske Operas program for åpningssesongen 1959.

Bildet er hentet fra Dansearkivet.