CODA Oslo International Dance Festival lyste i oktober ut stillingen som festivaldirektør og kunstnerisk leder. 22 personer fra Norge og utlandet har søkt på jobben. Her er listen:

 

1 Torbjørn Gaarder Mann
2 Aron Roan Kramer M
3 Kristijan Kardum M
4 Kristjana Vignisdottir Kvinne
5 Regina Udalor K
6 Doncho Mariyanov Donchev M
7 Unntatt offentlighet K
8 Monica Herstad K
9 Tsehaye Hailemariam  M
10 Diana Morais K
11 Kari Hoaas K
12 Jazmin Chiodi K
13 Maria Sonia Casadiego Arias K
14 Eckhard Thiemann M
15 Kristine Karåla Øren  K
16 Jorunn Kjersem Hildre K
17 Harald Fetveit M
18 Corinne Campos K
19 Gunhild Bjørnsgaard K
20 Magnhild Rem Fossum K
21 Eva-Cecilie Richardsen K
22 Unntatt offentlighet K

CODA har som formål å styrke dansekunsten i Norge ved å presentere et mangfold innenfor nasjonal og internasjonal samtidsdans gjennom en dansefestival på høyt kunstnerisk nivå. Festivalen ønsker å bidra til utviklingen av norsk dans gjennom forestillinger, kursvirksomhet, workshops, seminarer og arrangementer, og skal rette søkelyset mot Oslo og Norge som internasjonal arena for samtidsdans.

CODA Oslo International Dance Festival ble opprettet som en stiftelse våren 2001 og arrangerte sin første festival høsten 2002. Fra 2005 gikk festivalen over til en biennale. Den tiende festivalen fant sted 14. - 25. oktober 2015.

codadancefest.no

codagraa