I forbindelse med 2017-utgaven av  Klimafestivalen § 112 viser Danseinformasjonen fire filmer av koreograf Kristina Gjems og regissør Eric Williams på Dansens Hus 20. januar. Filmene handler om kropp som natur, sammenhengen mellom ytre og indre landskap og mellom bevegelse, tilstand og skiftninger i naturen. Visningen skjer i foajeen på Dansens Hus fredag den 20. januar kl 1800, er gratis og åpent for alle. Velkommen!Filmene utforsker bevegelse og tilstedeværelse i ulike landskap, og tar for seg vår nære forbindelse til elementene og naturens sykluser.

 

 

Filmvisning_Kristina-4.jpeg
OM FILMENE

Down to earth (2014) Varighet: 30 minutter
En naturmeditasjon, en film om sykluser og forvandling.
Ett tre. En danser. Ett år.
Filmet i Frogner-parken i Oslo.

Cloud Gathering
(2006) Varighet: 15 minutter
En reise gjennom ørkenen. Bevegelse mellom himmel og jord. Vind er en sterk medspiller og vann en uventet gave. Filmen viser kontrasten mellom å være sårbar og beskyttet, mellom ur-gammel, ubevegelig stein og den bevegelige sanden som lar seg forme av vinden, men som visker ut alle spor.
Filmet i ørkenen i Colorado og New Mexico.

Rocks and Roots (2012) Varighet: 8 minutter
Grønne planter og kaktus i kontrast til vinter og snø. Fra vinterlandskapet ser vi, gjennom vinduene, inn i det tørre, varme ørkenrommet. Gradvis oppdager vi bevegelse på innsiden, som om plantene har våknet til liv.
Filmet i ørkenrommet i Botanisk hages veksthus, ved Naturhistorisk Museum i Oslo.

Drift (2016) Varighet: 12 minutter
Historien om et hav-vesen som kommer til land og hennes reise gjennom elementene, fra vann til jord, tre og luft.
Filmet ved havet i Sarasota, Florida.

Mer informasjon om Dreamscreen Productions

Kredittliste filmer:
Koreografi: Kristina Gjems
Regi/Foto: Eric Williams
Dansere: Kristina Gjems
                Loan Ha (Rocks and Roots)
                Kristianne Mo (Rocks and Roots)
Redigering: Eric Williams, Kaia Hugin, Kristian Mo, Morten Pettersen.
Musikk/lydbilde: Morten Pettersen, Øystein Vesaas, Kouame Sereba, Ranferí Aguilar, Preben Olram.
Kostyme: Constance Vena, Svanhild Dvergsdal.

Down to Earth er støttet av Fond for Lyd og Bilde.

Klimafestivalen § 112 foregår fra 18. – 28. januar

Grunnloven § 112
Retten til et sunt miljø for oss og våre etterkommere er nedfelt i Grunnlovens § 112. Ved å belyse denne paragrafen ønsker Klimafestivalen § 112 å forsterke et klart budskap:
Ny endringsvilje trengs dersom Norge skal oppfylle ånden og ordlyden i loven.

Grunnlovens § 112 sier følgende:
«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger».