Anne Borg (1936-2016) var en sentral skikkelse i norsk dansekunst i et halvt århundre og preget hjørnestensinstitusjonene Operaballetten, Statens Balletthøgskole og Carte Blanche. I løpet av sitt 80-årige liv inspirerte hun flere generasjoner kunstnere.

anne_borg_fotograf_Ole_Kristian_trana_Østlandets_Blad_600x455.jpgEtter en karriere som solodanser i Operaballetten (nå Nasjonalballetten), ble Anne Borg Operaballettens første norske sjef i 1970 – 77. Hun var også sjef i 1983-88. Borg har vært rektor for Statens Balletthøgskole og sjef for Carte Blanche i Bergen – og hun var den første i Norge som er tilkjent professorkompetanse i ballett på kunstnerisk grunnlag.

Hennes bok Dans! er et solid stykke kulturhistorie såvel som en selvbiografi. Den dekker et tidsspenn på 50 år og er et rikt kildeskrift til den norske scenedansens rivende utvikling. Mange mener likevel at Anne Borgs viktigste bragd var Ballettverkstedet for ny, norsk koreografi, som hun etablerte i sin første sjefsperiode ved Operaballetten. Ballettverkstedet skapte en allmenn aksept for at man kunne skape dansekunst i dette landet og var begynnelsen til den sterke utviklingen innen norsk koreografi som vi har sett og ser i dag.

Det er bred enighet om at hennes løsningsorienterte, rause vesen var en viktig grunn til at hun utrettet så mye. Evnen til å bli begeistret, gjerne for det nye og uprøvde, kombinert med evnen til å spre begeistring og gi anerkjennelse, skapte sterk energi rundt henne. I 1988 ble Anne Borg utnevnt til ridder av 1. klasse av St Olavs orden og hun mottok Danseinformasjonen ærespris i 2006. I 2013 fikk hun Kulturrådets ærespris for å ha gjort en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv.

Deler av denne teksten er hentet fra ærespriskomiteens begrunnelse.

Foto: Ole Kristian Trana / Østlandets Blad