Hålogaland Amatørteaterselskap (Hats) jobber med et nytt langsiktig prosjekt, "Det store Gutteprosjektet", som har som mål å få flere gutter inn i scenekunsten. I den forbindelse kjører de i 2017 i gang en eller flere piloter for ungdommer i hvert fylke i nord for å søke erfaring med rekruttering, kunstnerisk innhold og visninger. De søker innspill, idéer og erfaringer fra andre som har jobbet for å rekruttere gutter til scenekunsten.


I pilotene rekrutteres et kunstnerisk team av ungdommer som sammen med en voksen ressurs, er med å skape et prosjekt for gutter. Prosjektet kan være 2-3 samlinger som skal resultere i en kort visning av dans. Det kan være tverrfaglig samarbeid med musikk og film, eller andre innspill som måtte komme. I kunstneriske team er det fint om det er både gutter og jenter som bidrar, i selve pilotprosjektet som ender i visning ønsker Hats i første om gang at det er gutter som deltar. Det er for å gi dem en egen arena der dans er hovedfokus.

Det er veldig fint hvis dere gir tilbakemelding dersom dere sitter på erfaringer eller har innspill.

Dette er også informasjon dere gjerne må dele hvis dere er i dialog med aktører i Nordland, Troms eller Finnmark. Det store gutteprosjektet vil være en satsing over tre år, pilotene nevnt over er i 2017.

Ta kontakt via HATS: http://www.hats.no/