CODA Oslo International Dance Festival har tilsatt Stine Nilsen i en åremåls-stilling som festivaldirektør og kunstnerisk leder. Nilsen tiltrer stillingen 1. september 2017. Hun kommer fra stillingen som co-direktør for London-baserte Candoco Dance Company.

 

Styret av CODA sier at de er svært entusiastiske over å kunne ansette en så erfaren og kvalifisert leder både kunstnerisk og organisatorisk og legger vekt på hennes evne til å engasjere, lede og manøvrere i møte med utfordringer.

Nilsen på sin side understreker at hun går til jobben med stor entusiasme, og at hun ser frem til å kunne videreutvikle CODAs posisjon i dansekunstfeltet, bidra til videre publikumsutvikling og sikre et godt omdømme hos bevilgende myndigheter og samarbeidspartnere.

Se intervju med Stine Nilsen her