Da Anne Borg (1936-2016) gikk bort 19. desember, mistet dansefeltet en av sine største personligheter og drivkrefter. Borgs betydning for dansekunsten i Norge har vært enestående. Ingen andre, hverken før eller etter, har innehatt så mange posisjoner og verv, og arbeidet for å fremme dansekunsten på så mange plan, som Anne Borg.

 

Hun var danser i Den Norske Ballett, solist i Operaballetten i en årrekke, ballettsjef for samme kompani i to perioder (1971-77 og 1983-88), og hun reddet også et kriserammet Carte Blanche i 1990. Hun var landets første høyskolelektor i klassisk ballett ved Statens balletthøgskole. Senere ble hun rektor på samme skole, Norges første professor i klassisk ballett og prorektor på Kunsthøgskolen (ved sammenslåingen i 1996).

Anne Borg har hatt stor betydning og innvirkning, både som danser, kollega, sjef, leder, pedagog, styre- og utvalgsmedlem, forbilde og inspirator. Borg ga andre tillit og muligheter, og generøs, modig og inkluderende er karakteristikker som blir brukt om Borg. Hun har hatt stor betydning for flere generasjoner dansekunstnere.

Anne Borg har en sentral plass i den norske dansehistorien. Vi har derfor samlet noen ressurser for deg som ønsker å vite mer om Anne Borgs virke innen dansen:

Danseinformasjonens videointervju (3,5 timer, se også skriftlig logg).

Nrk-dokumentar om Anne Borg: Med dans i bagasjen (ca. 30 min).

Artikkel fra Norsk biografisk leksikon.

Nekrolog i Aftenposten av Fredrik Rütter, publisert 22. desember 2016:

Ballettsjef Ingrid Lorentzen holdt en nydelig minnetale i bisettelsen, Ullern kirke 3. januar 2017. Vi har fått lov til å legge ut minneordene i sin helhet her.

Selvbiografien Dans! kan lånes i biblioteket på Danseinformasjonen.

 

Foto: Anne Borgs selvbiografi Dans! fra 2003.