Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i Levanger (Nord Universitet) og Høgskulen i Volda skal kartlegge kultur- og helsetiltakene som drives i kommuner, helseforetak, museer og frivillige organisasjoner i Norge. I denne forbindelse trenger de hjelp til å finne frem til og beskrive de mange små og store aktivitetene og prosjektene som foregår rundt omkring i det ganske land.

De skal ikke vurdere kvaliteten på de ulike prosjektene, men kartlegge mengden av og karakteren av de ulike tiltakene og prosjektene.
 
Hensikten med undersøkelsen er å:
- Synliggjøre eksisterende kultur- og helseaktiviteter og prosjekter
- Innhente og videreformidle informasjon om hvordan kultur- og helsetiltak er organisert, gjennomført, finansiert og evaluert
- Skape en digital ressurs som kan brukes som en inspirasjonskilde for andre som jobber og ønsker å jobbe i feltet
- Bidra til å styrke nettverket til dem som jobber i kultur- og helsefeltet
- Bidra til å øke kunnskapen om verdien av å bruke kunst og kultur i helsearbeid.

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg håper at flest mulig kan ta seg tid til å svare på dette spørreskjemaet