Det er 42 søkere til stillingen som kunstnerisk leder ved Dansens Hus. Styret uttrykker stor tilfredshet over kvaliteten på  søkerne, og mener at søkerlisten totalt sett er et svært godt utgangspunkt for å rekruttere en god og interessant leder av Dansens Hus.


Se søkerlisten her