Carte Blanche har mottatt 68 søknader fra 69 søkere til teatersjefstillingen. Hooman Sharifis fireårige åremålsperiode utløper sommeren 2018. Sharifi meddelte styret sin beslutning om å ikke søke ny åremålsperiode tidligere i vår. Se søkerlisten her:


cb sokerliste 2017